Trải Bài Tarot – Lòng Tốt

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Trải Bài Tarot


 

Lòng tốt là một đức tính đáng quý trong nhiều nên văn hoá và tôn giáo. Lòng tốt chân thành xứng đáng được tìm hiểu sâu hơn. Trải bài lòng tốt giúp bạn làm điều này. Hãy dùng nó để truyền cảm hứng cho việc thực hiện hay kêu gọi những việc làm tốt.

kindness

  1. Tôi đã từng được nhận lòng tốt từ người khác khi nào?
  2. Ai là người tốt bụng nhất mà tôi từng biết?
  3. Điều gì giúp tôi xoá bỏ sự tiêu cực từ những người xung quanh?
  4. Tôi có thể ở bên người khác bằng cách nào?
  5. Tôi có thể lắng nghe người khác như thế nào?
  6. Điểm chung giữa tôi và mọi người?
  7. Tôi có thể tử tế với bản thân mình như thế nào?
  8. Hôm nay tôi có thể làm việc tốt nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *