Trải Bài Tarot – Sửa chữa sai lầm

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Trải Bài Tarot


Nếu bạn thấy bản thân mình phạm những lỗi lầm trong cuộc sống, trải bài này sẽ giúp bạn sửa chữa những sai lầm đó.

make up for wrongdoing

1. Tôi đã làm gì?
2. Tại sao tôi làm vậy?
3. Tại sao làm vậy là sai?
4. Tôi có thể nhận trách nhiệm cho hành động của mình không?
5. Tại sao tôi cần phải sửa chữa sai lầm này?
6. Tôi có thể sửa chữa bằng cách nào?
7. Tôi có thể chuẩn bị như thế nào để sửa chữa sai lầm này?
8. Kết quả.

______________

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *