Trải Bài Tarot – Vượt Qua Mọi Ngọn Núi

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Trải Bài Tarot


Trải bài này được truyền cảm hứng từ bộ phim The Sound of Music’s, giúp bạn đối mặt với những nổi sợ của bản thân trước những bức phá lớn trong cuộc sống.

climb every mountain

  1. Mục tiêu của tôi là gì?
  2. Thái độ của tôi như thế nào?
  3. Khi nào thì tôi nên bắt đầu?
  4. Thử thách của tôi là gì?
  5. Tôi sẽ gặp thử thách này như thế nào?
  6. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ bỏ?
  7. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kiên trì?
  8. Ai sẽ giúp đỡ tôi?
  9. Tôi sẽ khám phá được những gì?
  10. Phần thưởng cho tôi là gì?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *