Trải Bài Tarot – Những Cú Va Chạm Thiên Nhiên

Phát Triển Bản Thân, Phát Triển Tinh Thần, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Dựa vào những hiện tượng thời tiết trong tự nhiên, trải bài này bao gồm những câu hỏi về cơn gió mang sự thay đổi đang thổi qua cuộc sống của bạn.

collision of the elements

1. Cháy: Niềm đam mê của tôi sẽ bùng cháy tại đâu?
2. Động đất: Tôi nên phá huỷ và gây dựng lại những gì?
3. Lốc xoáy: Suy nghĩ tiêu cực nào tôi nên xoá bỏ?
4. Sóng thần: Tôi cần trải nghiệm cảm xúc nào?
5. Sấm sét: Tôi nên bắt tay thực hiện ý tưởng hay ho nào?
6. Bão tuyết: Điều củng cố cho sự ổn định và yên bình trong tôi?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *