Trải Bài Tarot – Cơ Hội Tiềm Ẩn

Phát Triển Bản Thân, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Cơ Hội Tiềm Ẩn của Monet*

* Claude Monet là một họa sĩ nổi tiếng người Pháp, cũng là người sáng lập ra trường phái nghệ thuật Ấn tượng.

Họa sĩ – những nhà huyền học đương đại, có thể nhận thấy ngay những điều mà người thường không nhìn ra. Họ họa lại những hình ảnh từ thế giới tự nhiên mà con người vốn không để tâm chú ý lên khung tranh sơn dầu. Qua nét vẽ của họ, những phong cảnh vốn rất đỗi quen thuộc trở nên thật khác biệt, thu hút đến kì lạ.

Trải bài theo hình khung tranh sơn dầu của các họa sĩ.

Cơ Hội Tiềm Ẩn

1. Bạn cần từ bỏ quan niệm võ đoán nào?
2. Điều gì giúp bạn đón nhận những cơ hội mới?
3. Làm thế nào để bạn có thể tin tưởng vào trực giác bản thân?
4. Bạn cần tìm kiếm cơ hội nào?
5. Điều gì tồn tại trước mắt bạn mà bạn chưa nhận thấy?
6. Làm thế nào để bạn nắm bắt được nó?
7. Làm thế nào để bạn vận dụng được nó?
8. Kết quả có thể xảy ra?
9. Bạn cần ghi nhớ điều gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên