Trải Bài Tarot – Peter Pan

Thần Thoại, Trải Bài Tarot


 

Chủ đề chính của câu chuyện Peter Pan là sự đối lặp giữa sự ngây thơ của một đứa trẻ với những trách nhiệm của người lớn. Trải bài này dung những nhân vật Peter Pan, Wendy, Tinker Bell và Captain Hook để nhóm lại tính trẻ con bên trong mỗi người. Liên hệ với đứa trẻ bên trong bạn, những mơ ước ngày trước và những khao khát đã bị quên lãng, bạn sẽ gieo thêm phép màu vào cuộc sống cuộc một người trưởng thành.

peter pan

  1. Đứa trẻ trong tôi
  2. Con người trưởng thành của tôi
  3. Khó khăn lớn nhất khi tôi còn là một đứa trẻ
  4. Khó khăn lớn nhất khi tôi trưởng thành
  5. Trò chơi yêu thích khi tôi còn là một đứa trẻ
  6. Trò chơi yêu thích khi tôi trưởng thành
  7. Tôi đã mất đi điều gì khi tôi trưởng thành?
  8. Tôi đạt được những gì khi tôi trưởng thành?
  9. Phép màu nào vẫn còn được giữ lại?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *