Tag Archives: ẩn chính

Khi Lá Ẩn Chính (Major Arcana) Xuất Hiện Trong Trải Bài

Hỏi: Bạn ơi cho mình hỏi, mình thường không biết cách liên kết các lá trong bộ ẩn chính, mà thường trải bài của mình xuất hiện nhiều lá trong bộ ẩn chính. Mình cũng biết nếu xuất hiện như vậy thì trọng tâm vấn đề thường nằm ở đó. …

Read More »

Nguyên Tố của Bộ Ẩn Chính (Major Arcana)

Nguyên tố của các Ẩn chính Golden Dawn Pháp Ai Cập Lửa: rạng rỡ, đầy năng lượng, nhiệt huyết, dũng cảm, tham vọng, chuyên tâm, hùng hổ, ngang ngạnh, lạc quan. EmperorStrenghtWheel of Fortune Temperance Tower Sun Judgement EmperorPope (Hierophant)Hermit Strenght Devil Madman (Fool) World HierophantConqueror (Chariot)Reaper (Death) Lightning (Tower) Sun …

Read More »