Tag Archives: Trải bài tarot

Trải Bài Sự Kiện

Đây là trải bài thông dụng nhất. Trải bài này được dùng để coi rất nhiều dạng câu hỏi: yes/no, công việc, tình cảm, đưa ra tiêu điểm, hỏi về 1 sự việc, sự vật, … Trải bài này còn được gọi là trải bài lấy sự kiện. Vị trí …

Read More »