Goddess on the Go

Bài Oracle, Fairy & Angel, NXB US Games


Goddess on the Go

Tác giả: Amy Sophia Marashinsky & Melissa Harris

Phát hành: U.S. Games Systems

Bao gồm: Deck + Mini booklet

Giá: 600,000đ

Bán bài Goddess on the Go

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên