Royo Dark Tarot

18+, Bài Tarot, Dark & Gothic, Nghệ thuật, NXB Lo Scarabeo


Royo Dark Tarot

Tác giả: Luis Royo 

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Booklet, hộp nhỏ

Giá: 700,000đ

Royo Dark Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên