Lá Four-Leaf Clover – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Four-Leaf Clover 

Ý nghĩa lá Four-Leaf Clover trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Four-Leaf Clover trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Điều may mắn, tuyệt vời. Lá cỏ may mắn xoay phiến lá màu xanh tươi của nó đối diện với bạn. Rất hiếm khi có cỏ bốn lá, nên thật may mắn cho ai tìm được nó. Những điều tuyệt vời, may mắn sẽ đến với bạn trong suốt thời gian được đề cập.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *