Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tarot Việt Nam, Tea Leaf Fortune Cards, Thư Viện Sách Tarot


Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards gồm 200 lá bài, mỗi lá mô tả một biểu tượng truyền thống trong thuật bói trà. Sách hướng dẫn đi kèm thảo luận về lịch sử của trà, cách đọc tiên tri từ trà, và thông tin giải nghĩa về 200 biểu tượng này.

Nội Dung

Tea Leaf Fortune Cards – Sách Hướng Dẫn Bói Trà

Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards sẽ là một công cụ tuyệt diệu giúp cho việc giải mã trà phức tạp trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai, khi muốn dự đoán một ngày sắp đến, một tuần, hay một năm, hoặc tìm kiếm nhiều hơn về một chủ đề cuộc sống nào đó – một cách thức tuyệt vời để khám phá tương lai.

Lược Sử Về Trà Và Thuật Bói Lá Trà

Các Thuật Bói Trà Truyền Thống

Bói Trà Bằng Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Có ba phương pháp tiên đoán thời vận của bạn bằng cách dùng bộ bài Tea Leaf Fortune Cards:

  1. Phương Pháp Bói Trà Cho Năm Tới
  2. Phương Pháp Bói Trà Cho Tuần Tới
  3. Phương Pháp Bói Trà Sơ Đồ Kim Tự Tháp Astral House

Để nâng cao nhận thức và năng lực tâm linh bẩm sinh của bạn, hãy tập trung vào những gì đang diễn ra trong đời mình khi xào hoặc trộn các lá bài Tea Leaf Fortune. Hãy nghĩ đến hy vọng, nỗi sợ hãi và ước muốn của bạn.

Khi tiên đoán thời vận, đôi lúc các lá bài có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng đây là do cuộc sống của chúng ta vốn đầy những mâu thuẫn. Đây là nguyên tắc Âm và Dương (nữ và nam) của vũ trụ theo triết học nhị nguyên Trung Hoa.

Nó có nghĩa là các lực lượng đối lập hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Bộ bài Tea Leaf Fortune Cards luôn phản ánh các trường năng lượng tích cực và tiêu cực xung quanh chúng ta.

182 lá bài về các hình dáng, biểu tượng thường thấy của bã trà

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 1 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 2 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 3 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 4

Angel

Ant

Apple

Archway

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 5 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 6 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 7 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 8

Arrow

Axe

Bag

Barrel

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 9 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 10 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 11 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 12

Basket

Bat

Bear

Beetle

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 13 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 14 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 15 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 16

Bell

Bird – Flying

Bird – Perched

Boat

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 17 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 18 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 19 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 20

Boot

Bouquet

Bow

Bowl

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 21 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 22 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 23 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 24

Box

Bread

Bridge

Broken Bridge

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 25 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 26 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 27 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 28

Broken Ring

Broken Wishbone

Broom

Bull

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 29 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 30 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 31 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 32

Butterfly

Camel

Candle

Cane

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 33 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 34 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 35 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 36

Carriage

Carrot

Casket

Cat

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 37 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 38 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 39 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 40

Caterpillar

Chain

Chair – Empty

Chair – Filled

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 41 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 42 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 43 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 44

Claw

Clouds

Club

Cobweb

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 45 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 46 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 47 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 48

Coins

Cracked Cup

Crib

Crown

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 49 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 50 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 51 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 52

Cup

Dagger

Dark Man

Dark Woman

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 53 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 54 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 55 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 56

Desk

Diamond

Dog

Dogs

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 57 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 58 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 59 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 60

Dog – barking

 Dog – Close up

Dog – far away

Dolphin

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 61 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 62 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 63 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 64

Door

Dragon

Eagle

Ear

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 65 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 66 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 67 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 68

Egg

Elephant

Eye

Fair Man

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 69 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 70 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 71 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 72

Fair Woman

Fan

Feather

Finger

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 73 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 74 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 75 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 76

Fire

Firecracker

Flag

Flowers

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 77 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 78 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 79 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 80

Flute

Fly

Forest

Four-leaf Clover

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 81 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 82 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 83 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 84

Fox

Frying Pan

Funnel

Gavel

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 85 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 86 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 87 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 88

Gong

Goldfish

Grapes

Grasshopper

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 89 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 90 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 91 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 92

Hammock

Hand

Handshake

Harp

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 93 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 94 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 95 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 96

Hat

Haystack

Heart

Hills

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 97 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 98 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 99 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 100

Horse

Horseshoe

Inkpot

Jug

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 101 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 102 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 103 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 104

Kangaroo

Key

Kite

Knot

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 105 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 106 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 107 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 108

Ladder

Leg

Lightning

Lily

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 109 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 110 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 111 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 112

Lion

Lobster

Man

Mice

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 113 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 114 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 115 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 116

Money Path

Moon

Mountain

Mountain Road

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 117 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 118 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 119 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 120

Mule

Needle & Thread

Nest

Older Man

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 121 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 122 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 123 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 124

Older Woman

Owl

Pail

Parrot

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 125 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 126 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 127 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 128

Peacock

Pig

Pin

Pineapple

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 129 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 130 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 131 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 132

Purse

Quill

Rabbit

Rainbow

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 133 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 134 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 135 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 136

Ram

Rat

Ring

Rooster

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 137 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 138 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 139 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 140

Rose

Scales

Scissors

Sea Horse

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 141 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 142 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 143 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 144

Shark

Shield

Skull

Spear

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 145 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 146 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 147 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 148

Staff

Star

Stork

Sun

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 149 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 150 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 151 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 152

Sunrise

Table

Tankard

Target

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 153 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 154 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 155 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 156

Teapot

Teardrops

Tent

Throne

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 157 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 158 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 159 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 160

Tiger

Torch

Tortoise

Tower

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 161 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 162 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 163 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 164

Tree

Tulip

Turkey

Unicorn

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 165 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 166 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 167 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 168

V

Valley

Vase

Vine

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 169 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 170 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 171 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 172

Vulture

Wall

Wedge

Weeping Willow

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 173 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 174 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 175 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 176

Well

Whale

Wheel

Windchimes

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 177 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 178 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 179 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 180

Wishbone

Woman

Wreath

Yoke

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 181 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 182    

Younger Man

Younger Woman

   

~~~~~~~

12 lá bài về các tháng trong năm

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 183 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 184 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 185 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 186
January February March April
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 187 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 188 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 189 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 190
May June July August
Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 191 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 192 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 193  Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 194
September October November December

6 lá bài dùng cho trải bài Astral House

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 195 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 196 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 197 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 198

Career

Marriage

Happiness

Love

Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 199 Tea Leaf Fortune Cards - Sách Hướng Dẫn Bói Trà 200    

Success

Wealth

   


Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn. Hỏi Đáp để lại bình luận.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *