Lá Carriage – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Carriage

Một chuyến đi, về mặt vật lý hoặc về mặt tinh thần. Một cái xe kín đi dọc theo con đường quê. Cây và hoa ở hai bên đường. Không thể thấy được hành khách trong xe. Biểu tượng này cho thấy bạn sẽ có một chuyến đi về mặt vật lý hoặc về mặt tinh thần. Nếu là chuyến đi về mặt tinh thần, sau khi kết thúc, bạn sẽ nhìn sự vật theo cách khác biệt.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *