Lá Mountain – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Mountain

Ý nghĩa lá Mountain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Mountain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Thách thức lớn để vượt qua. Một ngọn núi, hoang vắng và hiểm trở, hiện lên trực tiếp trên con đường của người hỏi. Dường như không có một con đường nào khác dễ đi hơn ở xung quanh hoặc một con đường nào đó để vượt qua ngọn núi này. Có một số gợi ý về các tuyến đường khả thi trên sườn núi, nhưng không hề có một con đường nào là rõ ràng cả. Biểu tượng này cho thấy có một thách thức lớn mà bạn cần phải đối mặt và giải quyết. Sẽ không thành công nếu cố tránh né nó. Vì không có bất cứ một giải pháp nào cho vấn đề này được đưa ra, nên bạn phải cẩn thận với con đường mà bạn chọn, hãy chắc rằng nó là con đường đúng đắn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *