Lá Mountain Road – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Mountain Road

Ý nghĩa lá Mountain Road trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Mountain Road trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

bạn đang trên đường đi tới thành công. Một con đường chật hẹp uốn quanh một ngọn núi hiểm trở. Nó đầy những góc quanh và đường cong nguy hiểm cần có sự lèo lái với sự cẩn thận ở mức tối đa. Biểu tượng này chỉ ra rằng bạn đang trên đường đi tới thành công, nhưng thành công chỉ được đảm bảo nếu bạn luôn luôn đi theo con đường này với sự cẩn trọng. Bạn không thể thay đổi sang các hướng khác mà vẫn kỳ vọng đạt được thành công.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *