Lá Wall – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Wall

Ý nghĩa lá Wall trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Wall trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự hiểu nhầm. Một bức tường, cao và hiểm trở, chia khung cảnh làm hai. Không có một lối đi nào rõ rệt xung quanh bức tường. Bạn sẽ phải hoặc là trèo qua bức tường hoặc là phá nó đi nếu bạn muốn sang được phía bên kia. Lá bài này cho thấy có một sự hiểu nhầm giữa bạn và một người khác hoặc giữa mọi người với nhau. Việc thực hiện những bước đầu tiên hướng đến sự hòa giải là tùy thuộc vào bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *