Lá Ram – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Ram

Ý nghĩa lá Ram trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Ram trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một người cứng đầu, hung hăng. Một con cừu đực xuất hiện với những cái sừng khổng lồ cuộn quanh đầu nó. Con cừu đang canh gác lãnh thổ của mình, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì cản trở nó. Lá bài này cho biết rằng hoặc người hỏi là một người bướng bỉnh và hung hăng, hoặc người hỏi sẽ có sự giao tiếp với một người như vậy. Dù như thế nào, người hỏi cũng nên cẩn thận và tỏ ra khéo léo trong giao tiếp, đó là phương hướng hành động tốt nhất.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *