Lá Vulture – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Vulture

Ý nghĩa lá Vulture trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Vulture trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Trầm cảm, lo lắng. Lo lắng rằng có ai đó đang chống lại bạn. Một con kền kền đậu trên một gờ đá quan sát quang cảnh bên dưới, chờ đợi một con vật chết đi để nó có thể ăn cái xác thối rữa ấy. Lá bài này cho biết bạn có thể trải qua giai đoạn lo âu hoặc trầm cảm, hoặc bạn có thể lo lắng rằng mọi người đang chờ đợi bạn mắc sai sót để họ có thể hả hê trong sự bất hạnh của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *