Lá Dog-Far Away – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Dog-Far Away 

 Ý nghĩa lá Dog-Far Away trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Dog-Far Away trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một người bạn ở xa đang nhớ về bạn. Một chú chó đứng quay mặt về khung cảnh đằng xa với vẻ mặt đăm chiêu. Biểu tượng này cho biết một người thân hoặc một người bạn sống ở xa đang nhớ về bạn. Hay cũng có thể là cách xa về mặt tinh thần và họ muốn xóa bỏ khoảng cách đó

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *