Lá Parrot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Parrot

Ý nghĩa lá Parrot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Parrot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một người nào đó sẽ bàn tán về những bí mật của bạn. Một con vẹt lóng lánh đang đậu trên một nhánh cây, phát tiếng động ồn ào để cho mọi người nghe. Biểu tượng này cảnh báo bạn rằng hãy giữ yên lặng, nếu không người khác sẽ bàn tán về những điều mà bạn muốn giữ bí mật.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *