Lá Rabbit – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Rabbit

Ý nghĩa lá Rabbit trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Rabbit trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Quá quan tâm đến các vấn đề tình dục. Một con thỏ đực đang chờ đợi một con thỏ cái không cẩn thận đi ngang qua con đường của nó. Con thỏ đực đang nghĩ đến chuyện giao phối và không hay biết gì đến những chuyện khác xảy ra quanh nó. Lá bài này khuyên người hỏi không nên quá chú tâm đến các vấn đề tình dục. Sự điều độ trong tất cả mọi thứ là một tiên đề tốt cho cuộc sống.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *