Lá Hand – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Hand

Ý nghĩa lá Hand trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Hand trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn. Một bàn tay mở rộng đưa lên bầu trời, không biết là tay của nam hay nữ, thể hiện rằng bạn đang cần giúp đỡ về một vài lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Đáng tiếc là lá bài không nói là bạn có được giúp đỡ hay không. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm thông tin.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *