Lá Gavel – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Gavel

Ý nghĩa lá Gavel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Gavel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Liên quan tới luật pháp. Cái búa nằm trong tay của quan tòa, chứng tỏ bạn sẽ có một vài việc liên quan tới luật pháp trong thời gian được đề cập tới. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm bản chất của sự liên quan này là gì.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *