Lá Stork – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Stork 

Ý nghĩa lá Stork trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Stork trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tin tức về sự chào đời hoặc cơ hội kinh doanh mới. Con cò đang đậu trên một cái tổ mới mà nó đang xây. Con cò rất chăm chút cho cái tổ khi nó chèn từng cái cây một vào tổ, để chắc rằng nó đã ở đúng vị trí để cái tổ được ổn định và an toàn nhất có thể. Lá bài này có ý nghĩa rằng bạn sẽ nhận được tin tức về sự chào đời hoặc cơ hội kinh doanh mới. Nếu các tin tức không liên quan đến cá nhân bạn, thì nó sẽ liên quan đến một ai đó gần gũi với bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *