Lá Scissors – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Scissors

Ý nghĩa lá Scissors trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Scissors trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Thất vọng với một số chuyện. Một cây kéo trong vị trí mở nằm trên bàn. Tay cầm mạ bạc của cây kéo bị mờ đi nhiều vì không được sử dụng và chăm sóc. Lá bài này có ý nghĩa rằng bạn sẽ thất vọng trong một số vụ việc. Tuy nhiên, lá bài không tiết lộ đây là vấn đề trong công việc hay trong tình cảm. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem chúng tiết lộ những gì.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *