Lá Spear – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Spear 

Ý nghĩa lá Spear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Spear trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự đau khổ về những gì bạn đã mất đi. Một ngọn giáo cắm sâu vào một trái tim. Máu chảy ra từ vết thương. Biểu tượng này cho thấy bạn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ về những gì bạn đã mất đi hoặc không còn nữa. Đó có thể là một mối tình, cơ hội kinh doanh, hoặc một cơ hội tài chính. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để xem chúng có tiết lộ thêm thông tin hay không.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *