Lá Staff – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Staff

Ý nghĩa lá Staff trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Staff trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Bạn sẽ được bảo vệ trong những thời điểm khó khăn. Một cây gậy rách nát và cũ kỹ sẵn sàng được sử dụng. Cây gậy này rách nát là do người chăn gia súc không sử dụng nó thường xuyên để chăn đàn gia súc của mình và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Lá bài này biểu thị rằng một người bảo vệ vô hình sẽ theo dõi bạn và sẽ dìu dắt bạn qua những thời điểm khó khăn và nguy hiểm.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *