Lá Bird- Flying – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Bird-Flying

Ý nghĩa lá Bird- Flying trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Bird- Flying trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tin tức đang đến. Một chú chim đang sải cánh bay với phông nền là hình ảnh của thế giới. Chú chim di chuyển một cánh nhanh chóng, có vẻ như bao trùm cả thế giới chỉ với vài lần vỗ cánh. Biểu tượng này cho biết bạn sẽ sớm nhận được tin tức, một gói hàng hoặc một lá thư. Tuy nhiên, nó không nói rõ tin tức này là tốt hay xấu. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm tính chất của tin tức này.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *