Lá Bird-Perched – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Bird-Perched

Ý nghĩa lá Bird-Perched trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Bird-Perched trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Đang đợi tin tức, hàng hóa, thư từ. Một con chim đậu trên cái cây đang bắt đầu nở hoa. Chân nó bấu chặt vào cành cây, còn đầu thì nghiêng về một phía chứng tỏ nó đang đợi chờ hoặc tìm kiếm điều gì đó. Hình ảnh cho thấy bạn đang chờ đợi một tin tức, một món hàng hoặc một lá thư, nhưng không biết tin đó là tốt hay xấu.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *