Lá Turkey – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Turkey

Ý nghĩa lá Turkey trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Turkey trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một ai đó đang cư xử ngớ ngẩn. Một con gà tây bước đi oai vệ băng qua nông trại mà không biết rằng nó bị coi là một con vật ngu ngốc. Lá bài này có nghĩa rằng hoặc người hỏi đang hành xử ngu ngốc hoặc một ai đó mà người hỏi có mối giao thiệp với họ có lối hành xử ngu xuẩn. Dù bằng cách nào, chính người hỏi là người sẽ bị ảnh hưởng bởi sự ngu ngốc đó.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *