Lá Chain – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Chain

Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Chain trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Chuỗi những sự kiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Một sợi dây xích dày và chắc trải dài khắp thế giới, gắn kết con người và sự kiện lại với nhau. Biểu tượng này cho biết một chuỗi các sự kiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới cuộc sống của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *