Lá Teapot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Teapot 

Ý nghĩa lá Teapot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Teapot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tình bạn sâu đậm với một người cùng giới. Một cái ấm trà, được trang trí trái cây và hoa, chứa đầy trà nóng. Một làn hơi nước thoát ra từ vòi của ấm trà. Ấm trà ám chỉ sự chia sẻ và cho đi. Lá bài này có nghĩa rằng bạn hoặc có hoặc sẽ có được một tình bạn sâu sắc với một người cùng giới tính.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *