Lá Target – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Target

Ý nghĩa lá Target trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Target trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Người hướng tới mục tiêu. Một mũi tên xuyên qua hồng tâm của tấm bia. Biểu tượng này cho thấy bạn là một người có định hướng mục tiêu và có những mục tiêu rõ ràng mà bạn muốn đạt được, hoặc bạn sẽ có sự giao thiệp với một người hướng mục tiêu và có những mục tiêu nhất định.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *