Lá Boot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Boot

 Ý nghĩa lá Boot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Boot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Cần nỗ lực hơn nếu bạn muốn đạt được mục tiêu. Một chiếc ủng bằng da cứng đang đợi ai đó mang vào. Chiếc ủng có thiết kế mạnh mẽ nên không biết nó là của nam hay nữ. Chiếc ủng cảnh báo rằng mặc dù có thể bạn có những mục tiêu cao cả và bạn cần nỗ lực nhiều hơn để đạt được chúng.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *