Lá Ant – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Ant

Ý nghĩa lá Ant trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Ant trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Công việc, thành tích, thành công. Một con kiến đang chăm chỉ tha một chiếc lá to bằng người của nó. Nó không nhìn trái cũng không nhìn phải mà chỉ chăm chú vào nhiệm vụ tha chiếc lá về tổ càng nhanh càng tốt. Hình ảnh con kiến tượng trưng cho việc nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được thành tích và thành công. Còn nếu không, thành công sẽ không xuất hiện.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *