Lá Eagle – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Eagle

Ý nghĩa lá Eagle trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Eagle trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Chiến thắng cho dù khó khăn, trở ngại. Vua của các loài chim không hề sợ hãi khi đối mặt với thử thách hoặc đương đầu với kẻ thù. Lá bài cho biết tinh thần của loài đại bàng sẽ dẫn đường cho bạn, giúp bạn giành được chiến thắng cuối cùng cho dù có đối mặt với khó khăn và trở ngại như thế nào đi nữa.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *