Lá Eye – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Eye 

Ý nghĩa lá Eye trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Eye trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Khả năng ngoại cảm – hãy tin vào trực giác của mình. Một con mắt, nhìn thấy tất cả và biết tất cả, nhìn chằm chằm vào bạn. Lá bài nói rằng bạn có khả năng ngoại cảm và hãy tin vào trực giác của mình. Bạn cũng nên biết rằng khoảng thời gian bạn làm trái với trực giác là khoảng thời gian bạn mắc phải sai lầm lớn nhất.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *