Lá Egg – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Egg

Ý nghĩa lá Egg trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Egg trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Kế hoạch tốt, làm việc chăm chỉ chắc chắn sẽ đem lại thành công. Quả trứng vàng nằm trong một cái tổ trên cành cây. Quả trứng là sự cam kết, khi bạn lên kế hoạch đúng đắn và làm việc chăm chỉ thì thành công chắc chắn sẽ đến. Còn nếu không thì thành công sẽ không đến.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *