Lá Shield – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Shield

Ý nghĩa lá Shield trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Shield trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Bạn cần phải tự vệ. Một cái khiên xuất hiện ngay phía trước người hỏi. Cái khiên đã chống lại sự tấn công trong nhiều trận đánh và bây giờ đã sẵn sàng để chiến đấu thay cho người hỏi. Biểu tượng này biểu thị rằng bạn sẽ cần phải tự vệ trong khung thời gian được nói đến. Nó cũng khuyên bạn nên nhẫn nhịn chấp nhận mọi sự trợ giúp mà mình nhận được.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *