Lá Wheel – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Wheel

Ý nghĩa lá Wheel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tính không quả quyết. Cho phép cuộc sống của bạn diễn ra theo hướng vô định, không mục đích. Giống như bánh xe này, cuộc sống của bạn không có phương hướng cụ thể, cũng như không gắn liền với bất cứ điều gì. Lá bài này cảnh báo bạn rằng đây là thời điểm cần chăm lo cho cuộc sống của bạn và cho nó một phương hướng và mục đích cụ thể. Điều này có thể nói đến một khía cạnh trong cuộc sống của bạn hoặc nó có thể áp dụng cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *