Lá Torch – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tea Leaf Fortune Cards


Torch

Sự phát triển tâm linh, sự giác ngộ, sự tỉnh thức và sự hiểu biết. Một ngọn đuốc rực cháy trên bầu trời đêm, chiếu sáng và làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Vì vậy, mọi thứ trở nên rõ ràng với người hỏi. Bạn sẽ trải nghiệm sự giác ngộ, sự nhận thức về tâm linh, và sự hiểu biết tuyệt vời.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *