Tag Archives: 4 nguyên tố

Tarot, tiên tri đúng hay sai?

Câu hỏi 1: Hôm trc có 1 bạn hỏi em “ tại sao tarot lại đúng ? ” E thật sự suy nghĩ r lâu về câu hỏi đó cũg đọc bài trên lovedia nhưng cảm thấy k thoả. Mong c có thể giúp e. Trả lời: Câu hỏi về …

Read More »