Tag Archives: hội bình minh vàng

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Quay lại mục lục Lá Bài The Tower Cũng như The Devil, lá chính này mang những ý nghĩa lớn, và các giải nghĩa từ các sách Tarot chỉ biểu thị những bài học …

Read More »

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Temperance

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI TEMPERANCE Quay lại mục lục Lá Bài Temperance The Chariot biểu trưng cho những thành tựu của một cái tôi có thể giành chiến thắng trước cuộc sống. Thời gian trôi qua, cái tôi này …

Read More »

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Strength

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI STRENGTH Quay lại mục lục Lá Bài Strength Thay đổi của Waite trong lá The Lovers là rõ ràng nhất trong số những sửa đổi Tarot của ông; còn việc ông đổi chỗ lá Strength và lá Justice vẫn là điều gây tranh …

Read More »

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Empress

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE EMPRESS Quay lại mục lục Lá Bài The Empress Như đã nói ở chương trước, lá bài The Empress đại diện cho những khía cạnh dễ tiếp cận hơn, nhân hậu hơn của nguyên mẫu nữ. …

Read More »

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Hierophant

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE HIEROPHANT Quay lại mục lục Lá Bài The Hierophant Trong phần lớn các bộ bài Tarot lá chính 5 được gọi là Pope lẫn High Priest, cụm từ kết nối nó với lá chính 2, nguyên mẫu của chân …

Read More »

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The High Priestess

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ NGUYÊN MẪU THE HIGH PRIESTESS Quay lại mục lục Lá Bài The High Priestess Bill Butler, trong cuốn The Definitive Tarot đã nêu ý kiến về các nguồn gốc huyền thoại-lịch sử của …

Read More »

Book of Shadows Tarot (As Above) – Sách Hướng Dẫn

Book of Shadows Tarot – As Above là một chuyến hành trình cá nhân được rất nhiều phù thủy, người dùng yêu thuật và những kẻ ngoại giáo lưu giữ như một bản ghi chép về chuyến hành trình tâm linh, các nghi thức tế lễ và các hoạt động phép …

Read More »