Tag Archives: hồn bài

Bài Oracle dễ dùng hơn bài Tarot?

[Hỏi[ Bài Oracle dễ dùng hơn bài Tarot? [Đáp] Không hẳn. Bài Oracle nhìn chung trực quan hơn bài Tarot, nhất là khi bạn mới bắt đầu tìm hiểu sử dụng hoặc bạn yêu thích việc giải bài theo cảm nhận hơn là theo hệ thống các biểu tượng huyền học …

Read More »