Bài Oracle dễ dùng hơn bài Tarot?

Hỏi Đáp


[Hỏi[ Bài Oracle dễ dùng hơn bài Tarot?

[Đáp] Không hẳn. Bài Oracle nhìn chung trực quan hơn bài Tarot, nhất là khi bạn mới bắt đầu tìm hiểu sử dụng hoặc bạn yêu thích việc giải bài theo cảm nhận hơn là theo hệ thống các biểu tượng huyền học phức tạp. Nhiều bộ Oracle có các lá bài thiết kế từ khóa ý nghĩa ngay trên lá bài, giúp việc quan sát và tìm hiểu ý nghĩa của lượt trải bài đơn giản hơn. Nhưng, nhược điểm của bài Oracle so với Tarot nằm ở yếu tố kế thừa. Khi bàn đã quen với hệ thống hình ảnh và biểu tượng của bài Tarot, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận một bộ bài mới; ngược lại bài Oracle không có số lá bài và hệ thống hình ảnh cố định, mà khác nhau qua từng bộ bài tùy thuộc vào chủ đề của bộ bài đó. Nói cách khác, mỗi bộ bài Oracle mà bạn sử dụng sẽ như một thế giới hoàn toàn riêng biệt mà bạn sẽ cần tìm hiểu từ đầu. Còn lại về công dụng và sự hiệu quả của bài Tarot và Oracle (kế cả những loại bài khác như Lenormand hay I-Ching) trong suy niệm, thiền định và bói đều tốt như nhau. Nếu thích những suy nghĩ mới và tìm ra những hướng đi mới cho con đường sẽ chọn, và nếu vấn đề thiên về cá nhân hơn thì bài Oracle sẽ rất phù hợp; ngược lại nếu bạn thích những yếu tố truyền thống và thiên về giải quyết vấn đề của bản thân (hoặc của người được bói) nhiều hơn, hãy sử dụng Tarot. Kết hợp cả hai loại hình này cũng là một phương án hay mà bạn có thể xem xét, ví dụ tìm hiểu một bộ Oracle sau khi đã nắm bắt được ít nhất một bộ Tarot.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên