Cái giá phải trả cho việc sử dụng Tarot?

Hỏi Đáp


[Hỏi] Mình muốn hỏi cái giá phải trả cho việc sử dụng Tarot?

[Đáp]   Mình nghĩ khi bạn làm gì, có gì, bạn sẽ mất đi một thứ tương xứng. Có thể để đến với Tarot, bạn sẽ mất tiền, thời gian công sức, hay đôi lúc là cả sự kì thị từ một bộ phận nào đó. Tuy nhiên, trả giá bao nhiêu và như thế nào, mình nghĩ rằng nó phụ thuộc vào việc bạn muốn trả giá thế nào thôi. J

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên