Người mới muốn tìm hiểu về Tarot cần bắt đầu thế nào?

Hỏi Đáp


[Hỏi] Người mới cần chuẩn bị điều gì trước khi bắt đầu học Tarot?

[Đáp] Một chút đam mê + Thời gian (dĩ nhiên rồi, vì bạn học mà), một bộ Tarot phù hợp, các giáo trình liên quan, và thêm một chút vốn tiếng Anh (tham khảo các tài liệu nước ngoài) 😀  . Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ có thể tham gia các khóa học tarot ở trung tâm hoặc từ các Readers chuyên nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên