Tại sao nên tìm hiểu về Tree of Life

Hỏi Đáp


[Hỏi] Tree of Life là gì? Tại sao mình được khuyên nên tìm hiểu về nó?

[Đáp]   Chà, bạn đang đề cập đến một khái niệm khá là vĩ mô đó. Nó không hẳn là học, mà là nghiên cứu. Và Tree of Life giống như một thuyết tư tưởng của con người phương Tây (hay ở khu vực Tây Á) về sự hình thành Trái đất và những thứ khác trong vũ trụ. Nó gắn liền với rất nhiều môn học khác, nên tìm hiểu Tree of Life là bạn đang đến với nền tảng của một nên tri thức rộng lớn và huyền diệu đó.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên