Tag Archives: năng lượng

Tiên Tri Có Gây Nghiệp Nặng?

Hỏi: Mèo ơi, mình dùng cả Tea Leaf lẫn Tarot. Tea leaf là bài tiên tri – hẳn nhiên rồi. Thế nhưng, bạn mình nói không nên dùng dạng bài tiên tri, và ngay cả Tarot cũng không nên dùng để tiên tri. Vì sẽ mạng nghiệp nặng vv… Mèo …

Read More »