Tag Archives: nhân quả

[QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN] Quy tắc đầu tiên của Tarot Reader: Giữ bí mật cho khách hàng.

Tôi hay nghĩ nhiều về những quy tắc. Thật ra chúng đơn giản chỉ là những chuẩn mực đạo đức mà tự mỗi người sẽ đặt ra cho mình tùy theo môi trường sống, truyền thống gia đình, truyền thống văn hóa của nơi họ, công việc mà họ làm,… …

Read More »